SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
introspektion [-∫o´n] substantiv ~en in·tro·spekt·ion·eniakt­tagelse av det egna själs­livet spec. som konstnärlig och vetenskaplig metod psykol.den kniv­skarpt pejlande introspektionen i hans själv­biografisedan 1899bildn. till lat. introspic´ere ’se in’