SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`tryck substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en in|­tryck·et1(resultat av) in­verkan på sinnena som orsakas av (yttre) upp­levelse eller förnimmelse komm.JFRcohyponymeffekt 1 helhetsintryckskönhetsintryckbesöket i Auschwitz gjorde ett djupt intryck på henneen person som gjort ett o­utplånligt intryck på honomäv. med konstruktionsväxlinghon gjorde ett hederligt intryckhan gjorde ett sympatiskt intryckwebb­sidan gjorde ett plottrigt intryckibl. försvagatupp­fattning jag fick intrycket att han var räddäv. om in­verkan på en­skilt sinneförnimmelse hörselintrycksynintryckintryck (av ngn/ngt), (göra) intryck (på ngn), (ge) intryck (av) att+V/SATSta intryck av ngtpå­verkas av ngti sitt konstnärskap har hon tagit in­tryck av holländska landskaps­målare; departementet har tagit in­tryck av kritiken sedan 1743efter ty. Eindruck med samma betydelse; jfr uttryck 2märke efter ngt som tryckts in i ngt Nollintryck av fötter i sandenintryck (av ngt) (i ngt)sedan 1729