SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`trädestal substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en in·träd·es|­tal·ettal vid till­träde till visst ämbete eller viss värdighet komm.den nya akademi­ledamotens inträdestalett inträdestal (om ngn/ngt/SATS)sedan 1745