SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
investe´ra verb ~de ~t in·vest·er·arsatsa (ekonomiskt värde) med grundad förhoppning om senare av­kastning vanligen i produktiv nyttighet och så att pengarna binds en längre tid ekon.investera i vägarde investerade en förmögenhet för att förnya maskin­parkenhan fick o­tillräcklig vinst på de investerade medlenäv. om att satsa pengar i improduktiva värden (i hopp om värde­ökning)investera i konstäv. bildligtinvestera i ut­bildninginvestera (ngt) (i ngt)sedan 1915jfr eng. invest, ty. investieren med samma betydelse; av lat. investi´re ’bekläda’; jfr 1väst Subst.:vbid1-196724investerande, investering