SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
investe´ring substantiv ~en ~ar in·vest·er·ing·ensatsning av ekonomiskt värde med grundad förhoppning om fram­tida av­kastning vanligen i produktiv nyttighet och så att pengarna binds en längre tid ekon.investeringsbenägenhetmiljardinvesteringnyinvesteringen risk­fylld investeringen säker investeringen lönsam investeringen lång­siktig investeringRiksbanken sänkte räntan för att upp­muntra investeringarofta mer el. mindre konkretplacerat kapital statliga investeringar på flera miljarderäv. bildligtut­bildning är all­tid en god investeringen investering (i ngt)sedan 1901