SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
investe`ringsfond substantiv ~en ~er in·vest·er·ings|­fond·enfond för av­sättning av vinst­medel för fram­tida investeringar var­vid viss skatte­lättnad erhålls för före­taget e.d. ekon.sedan 1938