SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jaså [jas´å, jas`åel.jaså´] interjektion ja|­sådet visste jag inte ofta markerande viss förvåning över inne­hållet i ngn annans yttrande NollJFRcohyponymåhåcohyponymjaha jaså, du minns detjaså minsannjaså, det tror dujaså, inte detäv. för att markera slut­sats efter egna iakt­tagelser e.d.jaså, du söker jobb duäv. i mer el. mindre substantivisk an­vändning om intet­sägande svar e.d.de fick inget besked, bara ett jasåsedan 1740