SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
javä´l interjektion ja|­väläv. två ord det är all­deles sant mindre brukl.NollJFRcohyponymförvisso ibl. med an­tydan om mot­villigt med­givande e.d.det må så vara Det talas om terror. Javäl, kalla det terror då.sedan 1526