SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jesui´t substantiv ~en ~er jesu·it·enmed­lem av en katolsk orden för mission och under­visning förr ofta betraktad som protestantismens speciella fiende relig.yrk.jesuitordenjesuitprästjesuitskolaibl. bildligt med ton­vikt på (enl. mot­ståndarnas upp­fattning) typiska egenskaper hos jesuiterperson som låter ända­målet helga medlen jesuitknepsedan 1593bildn. till Jesus