SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jobba [jåb`a] verb ~de ~t jobb·ar1(fort­löpande) ut­föra vissa upp­gifter eller tjänster mot betalning mest i försörjningssyfte och vanligen in­om ramen för an­ställning e.d. vard.arb.JFRcohyponymtjänstgöra 1cohyponymarbeta 1 hon jobbar in­om sjuk­vårdennär hon pensionerades hade hon jobbat i 40 åräv.(fort­löpande) ut­föra vissa upp­gifter eller tjänster utan betalning jobba ideelltjobba (med ngn/ngt) (för/hos ngn/ngt), jobba (som ngn) (för/hos ngn/ngt)sedan 19012fort­löpande ut­föra handlingar eller rörelser som till­sammans fram­bringar visst resultat av konkret el. abstrakt slag ngt vard.arb.JFRcohyponymarbeta 2 ut­redarna jobbade med problemetjobba (med/på ngt/att+V), jobba (för ngn/ngt)jobba häcken av sigsehäck 5 sedan 19113göra tvivelaktiga spekulations­affärer åld.ekon.jobba med hamstring av oljajobba i fastigheterjobba med ngt/att+V, jobba i ngtsedan 1891Subst.:vbid1-198510jobbande; jobb, jobberi (till 3)