SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jo`rdnära adjektiv, ingen böjning jord|­närasom liknar det naturliga till­ståndet med korta produktions­kedjor och o­komplicerade hjälp­medel; om sätt att leva och liv­nära sig etc. admin.psykol.JFRcohyponymnaturnära de tänker flytta ut på landet och leva ett jordnära liväv. om person som lever på detta sättdet jordnära folketäv. bildligt, spec.som rör var­dagliga före­teelser de jordnära frågorna, sär­skilt plånboks­frågorna, dominerade val­kampanjenspec. äv.enkel, o­komplicerad berättelsen har en jordnära charmsedan 1950; 1958 i bildlig bemärkelse