SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
journalisti´k [∫or-] substantiv ~en journ·al·ist·ik·endet att (yrkesmässigt) skriva tidnings­artiklar el. arbeta med (nyhets)program i radio el. tv m-med.JFRcohyponympublicistik större delen av sitt liv ägnade han åt journalistik, först som reporter, senare som chef­redaktöräv. om sättet att samla fakta och skriva tidnings­artiklar etc.sensationsjournalistikvulgärjournalistikunder­sökande journalistikgrävande journalistikpolitisk journalistikäv. om samman­fattningen av all tidningsverksamhetjournalistikens ut­veckling under 1900-taletibl. äv. om (samling av) tidnings­artiklaren kritisk ut­gåva av Strindbergs journalistikjournalistik (om ngn/ngt/SATS)sedan 1837