SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jur´y substantiv ~n ~er jury·ersär­skilt ut­sedd grupp av lek­män som har att av­göra vilken sida som har rätt främst rörande skuld­frågan i brott­mål; äv. om liknande grupp som av­gör om brott före­ligger; särsk. vanlig i anglo­saxisk rätt­skipning admin.af.jur.yrk.JFRcohyponymnämnd jurymedlemfemmannajurytryckfrihetsjurysitta med i en juryin­vänta juryns ut­slagen enig jury fri­kände NNäv. ut­vidgat(o­partisk) nämnd för av­görande i tävlingar, vid in­tagningar m.m. JFRcohyponymsakkunnig premiejurytävlingsjuryjuryn var samman­satt av före­trädare för o­lika bransch­organisationersedan 1811av eng. jury med samma betydelse; av fornfra. jurée ’ed; rättslig ut­frågning’; besl. med juridisk