SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
justitie- [-ti`tsie-] förled just·itie-som har att göra med rätt­skipning eller rätts­väsende jur.justitieministerjustitierådsedan ca 1625till lat. justit´ia ’rätt­visa; rätt’, till ju´stus, se just 1