SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
justitiekansler [-ti`tsie-] substantiv ~n just·itie|­kansl·ernJKvanligen best. f. (titel för) person som på regeringens vägnar över­vakar att dom­stolar och ämbets­verk följer lagar och förordningar jur.yrk.JFRcohyponymkronjurist justitiekanslern ska över­vaka tryck­frihetensedan 1719