SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
justitieombudsman [-ti`tsie-äv.-åm`-] substantiv ~nen justitieombudsmän, best. plur. justitieombudsmännen just·itie|­om·buds·mann·enJOvanligen best. f. sing. (titel för) person (ut­sedd av riks­dagen) som ut­övar till­syn över tillämpningen av lagarna i offentlig verksamhet ofta som beteckning på hela ämbets­verket med denna upp­gift jur.yrk.JO kallas officiellt för ”Riksdagens ombudsmän”sedan 1762