SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jäm`förelsetal substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en jäm·för·else|­tal·ettal som ut­trycker ngts relation till ngt annat och särsk. an­vänds vid beräkning av en ökning el. minskning (i av­kastning, effektivitet m.m.) el. vid fördelning av visst mandat på parti(kandidat) i fack­språkmat.SYN.synonymrelationstal JFRcohyponymnyckeltal sedan 1884