SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jäm`lik adjektiv ~t jäm|­liksom an­ses ha lika stort värde som varje annan person admin.pol.samh.JFRcohyponymjämbördigcohyponymlikvärdigcohyponymjämställd inte lika men jämlikaäv. försvagatsom har samma rättigheter och skyldigheter som an­dra personer i realiteten är kvinnorna än­nu inte jämlika med männenäv. om sam­hälle e.d. där in­vånarna har samma rättigheter och skyldigheterett jämlikare sam­hällejämlik med ngn, ngra är jämlikastå på jämlik fotse1fot 1 sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. iämliker Alla djur är jämlika, men somliga djur är mera jämlika än andra.Efter George Orwell, Animal farm (1945; svensk övers. med titeln ”Djurfarmen” 1961)