SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jäm`likhet substantiv ~en jäm|­lik·het·endet att varje person an­ses vara lika mycket värd som varje annan i politiskt och vanligen äv. ekonomiskt av­seende pol.samh.jämlikhetsdebattjämlikhetsidealjämlikhet i levnads­villkorfranska revolutionens slag­ord ”frihet, jämlikhet, broderskap”ofta försvagatdet att ha samma rättigheter och skyldigheter som varje annan person särsk. i fråga om kvinna JFRcohyponymjämställdhet ut­veckling mot större jämlikhetkampen för jämlikhetLO:s klassiska paroll ”Ökad jämlikhet”jämlikhet (mellan ngra), jämlikhet (med ngn)sedan 1713; ökad anv. sedan 1960-taletFrihet, jämlikhet, broderskap.Frankrikes valspråk sedan 1848 (med avbrott); devisen tidigast formulerad 1791 Det politiska slagordet ökad jämlikhet har ibland kritiserats från språklig synpunkt. Det har sagts att antingen råder jämlikhet eller också inte. I det allmänna språkbruket (till skillnad från fackspråket) är dock sådana ord nästan alltid vaga, dvs. det finns inte skarpa gränser för deras användning. Man måste acceptera att jämlikhet kan betyda t.ex. ’stor ekonomisk och social utjämning’, och då blir uttrycket ökad jämlikhet fullt rimligt.