SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jäm`ngod adjektiv jämngott äv. jäm`godjäm`god jämgott jäm(n)|­godlika bra som den el. det som fram­går av samman­hanget admin.JFRcohyponymjämbördigcohyponymlikvärdigcohyponym1ekvivalentcohyponymjämförlig två jämngoda löparehan är jämngod med NNjämngod med ngn/ngt, ngra är jämngodasedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. iämgodher