SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rnbakterie substantiv ~n ~r järn|­bakt·eri·envanligen plur. (typ av) tråd- eller stav­formig sötvattensbakterie som får energi genom att om­vandla kemiskt upp­löst järn till fast järnhydroxid (som den lagrar el. ut­söndrar) zool.rött slem av järnbakterier i brunnar och dränerings­rörsedan 1897