SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rnockra substantiv ~n järn|­ockr·anen gul till brun sjöavlagring som inne­håller järnhydroxid och an­vänds bl.a. som färg­ämne mineral.SYN.synonymlimonit sedan 1745