SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jätt`eproppen substantiv, best. f. jätte|­propp·enjätteproppen Orvaräldre generation yrkes­verksamma som (genom o­lika trygghets­lagar) an­ses hindra en yngre generation att komma in och avancera i yrkes­livetvard.många yngre hoppas på jobb när jätte­proppen Orvar går i pension sedan 1991