SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kada´ver substantiv kadavret, plur. ~, best. plur. kadavren kadavr·etdöd kropp av (större) djur zool.SYN.synonym1as örnen lever mest av små­gnagare och kadaversedan 1721av lat. cada´ver ’(ett) lik’, till cad´ere ’falla’