SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kalejdoskop [-skå´p] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kalejdo·skop·ettubformad an­ordning som man kan se skiftande, brokiga bilder i genom att lösa, färgade glas­bitar speglas i vinkel­ställda speglar optik.ofta bildligt om an­dra färg­granna och mång­skiftande före­teelserNN:s bok är ett kalejdoskop, ett stor­stilat försök att skildra kriget ur många o­lika perspektivsedan 1818av eng. kaleidoscope med samma betydelse; till grek. kalos´ ’skön’, ei´dos ’form’ och skopei´n ’se’