SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kaputt´ adjektiv, ingen böjning endast predikativt helt förstörd ngt vard.admin.det är inget att göra, kameran är kaputtäv. bildligtut­tröttad han var helt kaputt efter åtta timmars under­visningsedan 1714av ty. kaputt med samma betydelse; till fra. faire capot ’göra slam (i kort­spel) så att mot­spelaren förlorar; ned­göra; kantra’; till lat. cap´ut ’huvud’