SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kask substantiv ~en ~ar kask·en1typ av (läder)hjälm med pik upp­till mest histor.kläd.samh.JFRcohyponympickelhuva poliskasksedan 1688av fra. casque med samma betydelse; av spa. casco ’skärva; huvud­skål; hjälm’; jfr kaskett 2vanligen i sammansättn. kaffe med till­sats av bränn­vin eller konjak kokk.SYN.synonymkaffegök kaffekasksedan 1831sv. dial. kask; ev. besl. med karsk