SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kas`ta verb ~de ~t kast·ar1få (ngt) att fara i en båge genom luften, med hjälp av en svängande rörelse av armen spel.sport.JFRcohyponymslänga 1 kasta pilkasta diskuskasta snö­bollhon kastade en apelsin till honomde kastade prick mot en pappers­korgde kastade bad­bollen mellan sighan kastade ner nyckeln från köks­fönstretäv. bildligt i fråga om snabba el. plötsliga manövrer e.d., ofta som ett slags över­drifthan kastades i fängelsekasta i sig matenspec.hastigt röra (del av) den egna kroppen JFRcohyponymstörta 1 hästen kastade med huvudetäv. med avs. på abstrakta före­teelserkasta släng­kyssarhon kastade en blick på klockande kastade glåp­ord efter henneäv. om före­målge upp­hov till ngt som kan upp­fattas som upp­kommet genom ett kast kroppen kastade en lång skuggaelden kastade ett rött sken över rummetkasta ngt (efter/på ngn/ngt), kasta ngt (till/åt ngn), kasta ngt (ngnstans)handsken är kastadsehandske kasta ett getöga på ngtsegetöga kasta ett öga på ngtseöga 1 kasta in handdukensehandduk kasta ljus över ngtse1ljus 1 kasta mackasemacka kasta maskense2mask 1 kasta ngn ur sadelnsesadel 1 kasta (pengarna) i sjönsesjö 1 kasta smörgåssesmörgås kasta stridshandskensestridshandsken ta upp den kastade handskensehandske tärningen är kastadsetärning sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. kasta, urspr. ’kasta i­hop i en hög’; nord. bildn. till 1kast 3 2ibl. med partikel, särsk.bort, utan större betydelse­skillnad befria sig från ngt o­användbart psykol.spel.JFRcohyponymslänga 1 kasta (bort) de ut­slitna klädernakasta sopornakasta (bort) den tomma kartongenspec.lägga bort (mindre värde­fullt spel­kort) i ett stick som mot­parten än­då vinner äv. bildligtkasta bort sitt livkasta (bort) ngn/ngtkasta vattensevatten 1 sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)3föda för tidigt vanligen med död­född unge som resultat; om hus­djur zool.kastasedan ca 1500Läke- och örte-böcker4sy med kast­stygn handarb.kastsömkasta alla sömmarkasta ngtsedan 1883Subst.:vbid1-205088kastande, vbid2-205088kastning (till 1, 3 + 4); 2kast (till 1)