SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kataba´tisk adjektiv ~t kata·bat·isksom har neråt­riktad rörelse om vind admin.föhnvinden är en katabatisk vindsedan åtm. ca 1900av grek. katabatos´ ’som går ned­för’, till katabai´nein ’stiga ned­åt’