SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
katalek´tisk adjektiv ~t kata·lekt·iskvars sista vers­fot är o­fullständig genom att den saknar en eller flera stavelser om vers­rad admin.litt.vet.JFRcohyponymakatalektisk sedan 1811av grek. katalektikos´, till katale´gein ’upp­höra’