SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
katalepsi´ substantiv ~n kata·lepsinspännings­tillstånd i muskulaturen var­vid lemmarna stelnar i o­naturliga ställningar el. kan fås att in­ta mycket egendomliga ställningar; vid hysteri, schizofreni, hypnos m.m. med.sedan 1821av grek. katal´epsis ’kramp’