SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
katalogise´ra verb ~de ~t kata·log·is·er·argöra nog­grann och detaljerad förteckning över ngt, i form av katalog e.d. bok.katalogisera fynden från ut­grävningarnasärsk. i mots. till mer djup­gående analysrapporten bara katalogiserar problemen men ger inga förklaringar eller för­slag till lösningkatalogisera ngtsedan 1850Subst.:vbid1-205365katalogiserande, vbid2-205365katalogisering