SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kataly´s substantiv ~en kata·lys·enförändring av hastigheten hos en kemisk reaktion genom in­verkan av katalysator kem.katalys (av ngt)sedan 1835trol. via eng. catalysis av grek. katal´ysis ’upp­lösning; ned­brytning’; jfr analys, dialys, protolys