SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kategori´ substantiv ~n ~er kate·gori·erupp­rättad klass av på visst sätt likartade före­teelser som an­vänds för att organisera (beskrivningen av) verkligheten el. tänkandet; särsk. om grupp av personer vetenskapl.JFRcohyponymtyp 1cohyponymsort kategoriindelningpersonalkategoriväljarkategoriyrkeskategoriålderskategorikategorin ensam­stående utan barnen typ av patienter som faller i en sär­skild kategoristöld är en stor kategori brott som har minskat någotspec.grund­begrepp för tänkandet el. varandet nog­grannare definition i fil. samman­hangde aristoteliska kategorierna så­dana som substans, kvalitet och aktiviteten kategori (ngra), en kategori (av ngra)alla kategorierutan in­skränkningarde är Sveriges bästa live­band alla kategorier sedan 1812av grek. kategori´a ’egenskap; an­klagelse’