SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kitt substantiv ~et kitt·eten degartad massa som an­vänds för tätning och spackling tekn.ämne.ibl. bildligtreligionen var det kitt som höll i­hop landetsedan 1738av ty. Kitt med samma betydelse; besl. med lat. bitu´men ’beck’; jfr kåda