SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
klima`tlära substantiv ~n klim·at|­lär·anvanligen best. f. lära om klimatets in­verkan på den mänskliga kulturen fram­lagd av Montesquieu på 1700-talet, nu­mera mindre aktuell vetenskapl.sedan 1911