SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kloa´k substantiv ~en ~er kloak·en1(större) under­jordisk avlopps­ledning hyg.JFRcohyponymavlopp kloakbrunnkloakluktkloakråttakloaksystemdet luktade förruttnelse och kloakstaden tömde sina kloaker i flodensedan 1818av lat. cloa´ca med samma betydelse, till clu´ere ’rena’ 2gemensam mynning för tarm, urin­rör och köns­organ före­kommande hos vissa djur zool.kloakdjursedan 1818