SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
klo`tblixt substantiv ~en ~ar klot|­blixt·enrörligt, lysande (gas)klot som kan upp­stå i sam­band med åska meteorol.JFRhyperonymblixt 1 sedan 1889jfr ty. Kugelblitz med samma betydelse