SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
koalition [-∫o´n] substantiv ~en ~er koalit·ion·ensamman­slutning av själv­ständiga parter för visst syfte särsk. av partier el. an­dra grupperingar i ett land samh.koalitionsregeringregeringskoalitionen nationell koalitionalla partier i koalitionen får kompromissaen koalition (mellan ngra), en koalition (med ngn/ngt)sedan 1791av fra. coalition med samma betydelse; till lat. coalesc´ere ’växa i­hop’