SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kognatisk [kågna´t-el.kåŋna´t-] adjektiv ~t kogn·at·isksom gäller (både) kvinno- eller mans­sidan av släkt särsk. i fråga om tron­följd där äv. kvinnor kan ärva tronen admin.af.samh.släkt.JFRcohyponymagnatisk kognatisk tron­följdsedan 1857