SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kognition [kågni∫o´nel.kåŋni∫o´n] substantiv ~en kogn·it·ion·ensamman­fattningen av de tankefunktioner med vars hjälp information och kunskap hanteras psykol.kognitionsforskningmänsklig kognition och perceptionkognition (av ngt)sedan 1662 i bet. ’kunskap’av lat. cognit´io ’in­lärande; under­sökning’