SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
komedi´ substantiv ~n ~er kom·edi·er(huvud­sakligen) rolig teater­pjäs med lyckligt slut scen.MOTSATSantonymtragedi 1 JFRcohyponymfarscohyponymlustspel förväxlingskomedien lättsam komedispela komediHjalmar Bergmans klassiska komedi Swedenhielmsäv. ngt ut­vidgatfilmkomediofta bildligt om komiskt händelse­förlopp el. agerande (el. en­bart förställning) i verkliga livetspela inte komedi nu – erkänn att du fuskade!en komedi (om ngn/ngt/SATS)sedan 1550av fra. comédie med samma betydelse; ur grek. komodi´a ’lust­spel’, till ko´mos ’fest’ och ode´ ’sång’; jfr ode, tragedi