SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kommu`nförbund substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kom·mun|­för·bund·etvanligen best. f. sing. och med versal ett service- och samarbets­organ för Sveriges kommuner och lands­ting i egenskap av arbets­givare samh.sedan 1964