SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kommunikationsteori [-∫o`ns-] substantiv ~n ~er kom·mun·ik·at·ions|­teori·eren vetenskap som handlar om över­föring av information tekn.vetenskapl.JFRcohyponymcybernetikcohyponyminformationsteori sedan 1968