SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kommunika`tor substantiv ~n ~er [-o´rer] kom·mun·ik·at·or·ermobil­telefon med ut­ökade funktioner t.ex. för e-post och dokumenthantering bergsvet.databehandl.komm.en kommunikator med minnes­kortäv. om ett hjälp­medel för personer med funktions­hindersedan 1967av eng. communicator med samma betydelse