SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
komplette´ra verb ~de ~t kom·plett·er·artill­föra saknade delar eller egenskaper till viss före­teelse, för att göra den till en helhet NollSYN.synonymfullständiga komplettera listan med de ny­inskrivnamyndigheten bad om kompletterande upp­gifterkomplettera vintergarderoben med ett par varma stövlaräv. med avs. på person el. abstrakta före­teelserkomplettera sina kunskaperde har o­lika egenskaper och där­för kompletterar de var­andra så brakomplettera ngn/ngt (med ngt)sedan 1676till komplett Subst.:vbid1-212175kompletterande, vbid2-212175komplettering