SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
koncentre´ra sig verb koncentrerade koncentrerat kon·centr·er·arhelt in­rikta sig på en begränsad upp­gift psykol.JFRcohyponymcentrera 2 hon koncentrerade sig på sitt arbetehan hade svårt att koncentrera sig i o­väsendetäv.in­rikta sig på ngt i det följande kommer vi att koncentrera oss på situationen i Mellan­östernsärsk. i perf. part.han är helt koncentrerad på sina studierkoncentrera sig (på ngt/att+V/SATS)sedan 1819Subst.:vbid1-885911koncentrerande, vbid2-885911koncentrering; koncentration