SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1koncep´t substantiv ~et, plur. ~ el. i några uttryck ~er kon·cept·etut­kast till längre text ngt åld.bok.psykol.JFRcohyponymmanuskript ett koncept (till ngt)tappa koncepternakomma av sig och förlora fattningenhan tappade koncepterna i skandal­matchen och skallade domaren sedan 1527av lat. concep´tum ’det samman­fattade’, till concip´ere ’samman­fatta; av­fatta’; jfr koncipiera
2koncep´t substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kon·cept·et(all­män) plan för viss ny produkt som inne­håller de grund­läggande egenskaperna som särsk. ut­märker produkten fram­för an­dra komm.JFRcohyponymidé 1cohyponymkonception 2cohyponymutkast 2 framgångskonceptett beprövat konceptett vinnande konceptvårt koncept för en familjebåt är: ett snabbt och rymligt skrov med moderat segel­ytaett koncept (för ngt)sedan 1983se 1koncept