SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konception [-∫o´n] substantiv ~en ~er kon·cept·ion·en1befruktning mest i vetenskapliga samman­hangbiol.vetenskapl.antikonceptionsmedeltanken att människan blir till vid konceptionenkonception (av ngn/ngt)sedan 1832av lat. concep´tio med samma betydelse; jfr koncipiera 2idé till skapande arbete som ska vidare­utvecklas komm.JFRcohyponym2koncept musikalens o­enhetliga konceptionäv. om mer ut­vecklat begreppkristendomskonceptionkonception (av ngt)sedan 1820