SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konfederation [-∫o´n] substantiv ~en ~er kon·feder·at·ion·enförbund av stater där de in­gående parterna har egen suveränitet samh.JFRcohyponymförbundsstat sedan 1502brev från rikets råd till Danmark (Grönblad)fornsv. konfederation; av medeltidslat. confœdera´tio med samma betydelse, till lat. confœdera´re ’förena genom förbund’; jfr federation